Czym jest badanie słuchu i u kogo powinno zostać przeprowadzone?

Badanie słuchu umożliwia wykrycie u pacjenta niedosłuchu i wykonywane jest w przypadku podejrzenia problemów ze słuchem, występowania szumów usznych, a także zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Badaniu powinny zostać poddane kontrolnie osoby po 50 roku życia, gdyż w tym wieku słuch zaczyna słabnąć.

Jakie są rodzaje badanie słuchu?

Badania słuchu dzieli się na subiektywne wymagające współpracy z pacjentem i obiektywne, które umożliwiają uzyskanie wyników bez zaangażowania pacjenta. Najprostszym badaniem subiektywnym jest zadawanie pacjentowi pytań z pewnej odległości i z różną siłą głosu, w tym również szeptem. Test ten może zostać przeprowadzony nawet przez lekarza rodzinnego, nie jest on jednak miarodajny. Inne badania subiektywne to tzw. próby stroikowe przeprowadzane przy użyciu kamertonu w gabinecie laryngologicznym, a także audiometria tonalna oraz audiometria mowy. Z kolei do badań obiektywnych zalicza się tympanometrię (audiometria impedancyjna) oceniającą stan ucha środkowego, otoemisję akustyczną oraz badanie potencjałów z pnia mózgu.

Jak wygląda diagnozowanie niedosłuchu?

Jeśli podejrzewamy u siebie problemy ze słuchem w pierwszej kolejności powinniśmy udać się do lekarza rodzinnego, który następnie skieruje nas do laryngologa. Po przeprowadzeniu rutynowych badań i ewentualnie prób stroikowych lekarz tej specjalizacji może zalecić audiometrię tonalną i audiometrię mowy. Audiometria tonalna przeprowadzana jest w zamkniętym pomieszczeniu, pacjent ma na uszach słuchawki, do których przekazywane są dźwięki o różnej częstotliwości i natężeniu. Osoba badana przyciska przycisk za każdym razem, gdy usłyszy dźwięk. W przypadku audiometrii mowy pacjent ma powtarzać za lektorem słowa monosylabowe, dzięki czemu można skontrolować nie tylko poziom słyszenia, ale też rozumienie mowy. Dla uściślenia wyników powyższych badań lekarz może skierować nas na przeprowadzenie obiektywnych badań słuchu. Wskazane są one także w przypadku niemowląt, małych dzieci i innych pacjentów, z którymi współpraca jest utrudniona lub niemożliwa.

Tamara

Cześć mam na imię Tamara i na swoim blogu dzielę się poradami medycznymi oraz udzielam wskazówek przydatnych w codziennych sytuacjach życiowych. Miłej lektury :)